Egészséges életmódra nevelés

Kapcsolat
Győrújbarát Külterület 013/5 Hrsz | Krisztina Lovasudvar
+36-70/605-3922

Semmi kétség, a lovaglás egy örömteli sport. A lovasok mindig izgalommal és örömmel érkeznek meg a lovardába.

Egészséges életmódra nevelés

Az egészségnevelés, az egészségmegőrzés szinonim kifejezések, valamire felkészítő – megelőző prevenciós eljárást jelentenek.

Az egészségnevelésben elsődleges a szomatikus nevelés; a testi szükségletek kielégítése, a testápolás, a testedzés, a fertőzések-balesetek megelőzése. A higiénés nevelés az egészséget védő jó szokások alakítását, a fizikai aktivitásra serkentő aktív mozgásos életmódot, a helyes táplálkozásra nevelést, az egészséges öltözködést szorgalmazza.

Az egészségnevelés másik területe a pszichohigiénés nevelés, az önismeret, az önfejlesztés, az öntevékenység segítségével az emberi kapcsolatok harmóniájának megteremtését kívánja segíteni.

A harmadik terület a szociohigiéniés nevelés, a társas kapcsolatokat, a társadalmi beilleszkedést, a helyes szülő-gyermek kapcsolatot, a kedvező társas miliőt (család-baráti közösség), a szexuális magatartás alakítását célozza meg. A három terület (szomatikus nevelés, pszichohigiéné és szocihigiéné) egymással kapcsolatban vannak, egymást kölcsönösen áthatják. A betegségek kialakulásában nem mindig csupán organikus okot kell keresni. Az ember (gyermek) életében a legtöbb feszültséget az emberi kapcsolatok rendezetlensége, egymást meg nem értése, az intolerancia okozza.

A lovasterápia játékos formában, szabad levegőn, a ló által nyújtott különleges kapcsolat segítségével biztosítja azt a fejlesztést, amire a fogyatékkal élő vagy eltérő fejlődésű gyerekeknek szükségük van, és amely révén teljesebb életet élhetnek. A terápiás lovaglás során jelentős fizikai-, pszichológiai-, szociális hatások érik a lovast. A terápia hatása érződik a nevelés-oktatás területén, fejlődnek a gyermek képességei. A gyógypedagógiai lovaglás a komplex fejlesztést szolgálja, nem terápiás környezetben, hanem a szabad levegőn, játékos formában, indirekt módon.

Annak ellenére, hogy a lovaglást alapvetően nem tekintik igazi “testgyakorlatnak”, az ügetés és a vágta mégis jó hatással van a keringési rendszer javítására. Mint minden testmozgás, a lovaglás is fokozza az éhségérzetet (étvágyat gerjeszt), elősegíti az emésztést. A lovaglás során a lovas külső környezeti ingerekre való reakciója is javítható: a szaglással, tapintással, hallással szerezhető érzékek az érintés, illetve a környezeti “hatások” segítségével. Az egyensúlyi helyzet a ló járásmódjának, illetve a mozgás irányának változtatásával

Ez a weboldal sütiket használ. Az Uniós törvények értelmében kérem, engedélyezze a sütik használatát!

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close